Ja fäster min ell

Kvällsbön

Ja fäster min ell¹
sent om en kväll
på e lita berghäll
Mors maskä
fars taskä
b_ll snut
å aldri ska min ell slocknä ut
förrän dager blir ljus

1. Eld

Gustafs kommentar

Förr brukades särskild 'fästellsbrasä' hvars aska skulle bevara elden tills den behöfde göräs upp nästa gång - Rimmet torde förr vari allvarsamt signeri men har nu många ohöfviska tillsatser.

KVHAA E6:3

Fakta

Kategori: Ramsor och rim

Plats: Anges ej.

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:56 s.105