E svartkullug hönä

Minnesramsor

E svartkullug hönä

Två gäss å e svartkullug hönä

Tri kor, två gäss å e svartullug hönä

Fyra får, tri kor, två gäss å e svarttullug höna

Fem getter, fyra får, tri kor, två gäss å e svarttullug höna

En so me sex grisär, fem getter, fyra får, tri kor, två gäss å e svarttullug höna

En gubbe me sju års gamlä seder, en so me sex grisär, fem getter, fyra får, tri kor, två gäss å e svarttullug höna

Åttä gångäre grå me gullsa’lär på, en gubbe me sju års gamlä seder, en so me sex grisär, fem getter, fyra får, tri kor, två gäss å e svarttullug höna

Nie klingände klôckur, åttä gångäre grå me gullsa’lär på, en gubbe me sju års gamlä seder, en so me sex grisär, fem getter, fyra får, tri kor, två gäss å e svarttullug höna

Tie tamfördä stutär, nie klingände klôckur, åttä gångäre grå me gullsa’lär på, en gubbe me sju års gamlä seder, en so me sex grisär, fem getter, fyra får, tri kor, två gäss å e svarttullug höna

Elvä mödomsflickur i e sanngrop, tie tamfördä stutär, nie klingände klôckur, åttä gångäre grå me gullsa’lär på, en gubbe me sju års gamlä seder, en so me sex grisär, fem getter, fyra får, tri kor, två gäss å e svarttullug höna

lv körkogålär, tôlv körkur på var körkogål, tôlv altäre i varje körkä, tôlv präster ve vart altäre, tôlv mässhakar på var präst, tôlv pungär ve var mässhake, tôlv rum i varje pung, tôlv penningar i varje rum
Elvä mödomsflickur i e sanngrop, tie tamfördä stutär, nie klingände klôckur, åttä gångäre grå me gullsa’lär på, en gubbe me sju års gamlä seder, en so me sex grisär, fem getter, fyra får, tri kor, två gäss å e svarttullug höna

Fakta

Kategori: Ramsor och rim

Plats: Julita socken

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:56 s.40