Den som blir försten

Den som blir försten
Han får lusebôrsten

Den som blir anten
Får’n blankä slanten

Den som blir treden
Får’n smakä svegen

Den som blir fjärden
Får’n helä världen

Den som blir femten
Får’n stå ijämte

Den som blir sexten
Får’n smakä käppen

Den som blir sjunden
Ska me gärsgåln stå bunden

Gustafs kommentar

Allmän i Åkers härad. Brukades till slantspel

KVHAA E6:3

Fakta

Kategori: Ramsor och rim

Plats: Åkers härad

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:56 s.51