Vårä getter å vårä getäbockär (polska)

Vårä getter å vårä getäbockär
gnager barken å’ träna
Å vårä gôssär å vårä flickur
Di drar ôpp särken över knäna

Fakta

Kategori: Polsktrallar

Plats: Anges ej.

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:56 s.31

Dans: Polska