När ja dansär me min lillä vän (polska)

1. När ja dansär me min lillä vän
då får di annrä ont i magen
Då säger di: va ska du me den
som har en annan uti hôgen*

2. Hjärtat det hoppar uti mej
alldeles som stektä munkär
Å inte vet ja va di vill me mej
men nog så hör ja va di glunkär

3. Kärleken står imilla dej å mej
som vatten uti gistnä bunkär
Å inte vet ja va di vill me mej
men nog så hör ja va di glunkär

*hågen

Fakta

Kategori: Polsktrallar

Plats: Anges ej.

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:59 s.20

Dans: Polska