Kjersti kom du så vele vi svänga (polska)

Kjersti kom du så vele vi svänga
Sir ja rätt på dej så har du go lust
Plirä man lagom på herrgålsdränga
Grannä ä fell de men de har ingä must
Stick i maten å gapä på änga
Liksom de kumma på en främmande kust

Fakta

Kategori: Polsktrallar

Plats: Anges ej.

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:56 s.21

Dans: Polska