Inte kan ja dansä ryskä polska (polska)

Inte kan ja dansä Ryskä polska
å inte kan ja dansä mionett
Men gå i sängen med raskä drängen
Å ställä te att han av älskog blir mätt
Men gå i sängen me raskä drängen
de ä så roligt, så rart och lätt

Fakta

Kategori: Polsktrallar

Plats: Anges ej.

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:56 s.32

Dans: Polska