Här i hagen ha de vari gungä (polska)

Här i hagen ha de vari gungä
Mi lillä gummä
Å de va ganskä bra
Vi ska roä ôss me vi ä ungä
Vi ä’nte dummä
För de vet ja

Fakta

Kategori: Polsktrallar

Plats: Anges ej.

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:56 s.31

Dans: Polska, hamburgska