Gôssarna di vill smekä me mej (polska)

Gôssarna di vill smekä me mej
Mormor! Hur ska ja görä?
:/: Ja, låt dem få :/:
Men lät dôm ej dej förförä!

Fakta

Kategori: Polsktrallar

Plats: Anges ej.

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:56 s.22

Dans: Polska