Gladeligen skådar jag spiran på huset (vals)

1. Gladeligen skådar jag spiran på huset
där allra kärestan bäddar sin säng
Gladeligen skull jag villa släcka ut ljuset
gladeligen skull jag villa följa vännen i säng
Men nu har det gått som folket har spått
Han älskar en annan, mig glömde han bort

2. Gudi vare lov att jag lever allen!
Gudi vare lov att jag ensammen är!
Och nu lever jag förnöjder och glad
och gossar mig älskar mång tusendetal

Fakta

Kategori: Polsktrallar

Plats: Anges ej.

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:52 s.88

Dans: Vals