Förr så var det en ljuvelig tid (polska)

1. Förr så var det en ljuvelig tid
När du gifte dig och jag gifte mig
Nu haver vägen blivit så lång
Nu skiljs vi åt med sorg och med tvång

2. Förr fick jag gå i drängstugan in
Men nu törs jag aldrig titta därin
Vem som bär skvallret vet inte jag
Men tossposten går bå’ nätter å dar

3. Kom ska vi gå åt rosendelund
Kom ska vi gå sta’ å roa oss en stund
Kom ska vi gå och sätta oss ner
Sätta oss ner där ingen oss ser

Fakta

Kategori: Polsktrallar

Plats: Anges ej.

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:56 s.36

Dans: Polska