Flickä lillä snäll, kom te mej i kväll (polska)

Flickä lillä snäll, kom te mej i kväll
när som far å mor ha sômnä!
Ska vi kutträ då, som två duvur små,
å sôvä på varandräs armär

Fakta

Kategori: Polsktrallar

Plats: Anges ej

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:56 s.33

Dans: Polska