De va e get

De va e get. Ho va varken sulten heller fet
När ja henne skulle slaktä
skulle femton henne aktä
Ja’ stack å de rann
femton tunnor å en spann
Förutom allt som på gôlve rann

Fakta

Kategori: Ramsor och rim

Plats: Jäder och Barva socknar

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:56 s.108