De kom e hönä från Skarä

Minnesramsor

De kom e hönä från Skarä
Ho kunne bå värpä å galä
Ho va så go som femton par stutär
Ho var’te* unner bå stôckär å knutär
Så släffte bonn henne i en vret
Å tänkte ’o’ skulle bli fet
Så kom storä höken Bôll
Å gjole henna stort övervåll
Bonn vre å vrängde
Å allä sinä märrär sprängde
Linnä* in henne i femton täcken å en skinnfäll
La’na i bände
Å föle’na* te världens ände
Där köfte han geta me glasögo

Som trampä osten på la’logen
När bonn kom hem sprang han in
å sparkä gumma i baken å sa: Spinn sköttegarn din knävel!
Ho spann å kastä nôrr bakom la’vägga å feck femton punn lappgäddur
for åt hushållsmarkne å köfte rutur å sprutur å hästarär å lagerbär
å de ska min yngsta bror ha te julkôst i år
Så köfte han e’ rö ko å bannt henne ve en knut
å ba’ te Guds att inge skulle kommä ut
Men piga kom ut, å koa te å rännä, å piga överännä,
å piga låg i femton vickur hinnån* ’o’ kom te sinä förrigä krafter igen.
Å när ’o’ kom te sinä förrigä krafter igen så flötte ’o’
åt Götåkers socken, bynn hette Blacksta å bonn hette Smulgråter.
Skia* va sönder å vällingen va tunner,
å brö va skar’t* å bonn va knapp å där kom piga ingä vart (ej åv fläcken)

*var’te=värpte övervåll=övervåld linnä=lindade föle=förde hinnån=innan skia=skeden skar't=skarpt

Fakta

Kategori: Ramsor och rim

Plats: Härad socken

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:56 s.75