Allä tackär di mor för go gröt

Bordsbön

Allä tackär di mor för go gröt
Men igen tackä piga som gryta skurä
Å ingen tackä bonn som vete ha tryskä å mali
Å ingen tackä drängen som ve’n har huggä
Å ingen tackä pôjken som åt stan måtte löpä
Å anis å kryddur köpä

Fakta

Kategori: Ramsor och rim

Plats: Anges ej.

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Accessionsnummer: 347:56 s.39