Ä’cke du min vän å ja är din igen (polska)

:/: Ä’cke du min vän å ja är din igen
så länge brännvine varär :/:
:/: När brännvine blir slut, får du jänkä dej ut :/:
å kommä igen när ja får klarä:/: Om allä berg å backär vure ost å smör
Å allä sjöär vure brännvin :/:
:/: Å så att flickurna ha mödomen kvar :/:
Ja skulle lustigt med dem svängä

Fakta

Kategori: Polsktrallar

Plats: Anges ej.

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:56 s.34

Dans: Polska