Soldaten i fältet kan ej så mycket lida

1. Soldaten i fältet kan ej så mycket lida
Som jag för din skull har fått gjort
Jag liknar mig vid duvan som uti skogen flyga
Hon sitter ej alltid på grönaste kvist
Hon ensamter går till sitt bo
Hon haver ingen roliger ro
Men hör du lilla vännen glöm aldrig bort mig

2. Blodet mitt det prövas uti alla mina ådror
Och hjärtat det svider uti mitt bröst
Om jag kunde få äga den lilla förmågan
Som jag uti min ungdom haver hyst
Allt sedan jag dina ögon fick se
Visst tändes då kärlighet i mig
Men hör du lilla vännen glöm aldrig bort mig

Fakta

Kategori: Kärleksvisor

Plats: Ärla socken

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:55 samt 347:45 b s.326