Med ängslan sorg och stort besvär

1. Med ängslan sorg och stort besvär
jag mig en visa gör
Som gömmas bör hos dig min vän
intill min bleka död

2. Gud nåde den som falsker är
och har en annan kär
Den liknar jag vid vilda djur
som uti skogen är

3. Man får med möda och besvär
vandra världen omkring
Säll och lycklig är visst den
som har ett stadigt sinn’

4. Ty den som har ett stadigt sinn’
han har väl vinning nog
Den kallar jag för sällare
än falska vänner tror

5. Din kind är röd som marmorns ros
din mun är sockersöt
Var gång jag dina blå ögon ser
var blodsdroppe i mig rörs

6. Ditt hjärta liknar jag vid snö
som faller i april
När den går bort då vill jag dö
jag vill ej vara till

7. Men kom och följ mig ned till strand
där skall du skåda få
Likkistan min den skall du se
med flagg och vimpel på

8. Men kom och följ mig ned till strand
där står min lilla båt
Men räck mig då din högra hand
och därpå skiljas vi åt

9. Nu svajar skeppet ifrån land
och det med största hast
Och rodret tager timmerman
Adjö ännu en gång!

10. Adjö farväl! För sista gång
jag avsked av dig tar
Sen må jag resa bort från dig
och du må stanna kvar

Fakta

Kategori: Kärleksvisor

Plats: Härad och Länna socken

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:55 s.43

Melodi: Melodiuppteckning finns i Nordiska Museet, Folkminnessamlingen, Folkmusik IV:3