Kärleksvisan

1. :/: En jägare gick sig att jaga :/:
Uti en lund så grön, jaja
Uti en lund så grön

2. :/: Så mötte han en flicka :/:
Så fager och så skön, jaja
Så fager och så skön

3. :/: Vart ska hon taga vägen? :/:
I denna gröna äng, jaja
I denna gröna äng (alt. I denna äng så grön)

4. :/: Jo jag skall gå hem till min fader :/:
Som bor vid ängen grön, jaja
Som bor vid ängen grön

5. :/: Vad skall du göra hos din fader? :/:
Som bor vid ängen grön, jaja
Som bor vid ängen grön

6. :/: Jo jag skall blommor plocka :/:
Att kransar binda av, jaja
Att kransar binda av

7. :/: Vem skall de kransarna hava? :/:
Som du då binda ska, jaja
Som du då binda ska

8. :/: Jo dem skall min käraste hava :/:
Som bort vid skogen bor, jaja
Som bort vid skogen bor

9. :/: Så drager han av sitt finger :/:
En ring av guld så röd, så röd
En ring av guld så röd

10. :/: Tag den tag den! sköna flicka :/:
Och bliv min fästemö, jaja
Och bliv min fästemö

11. :/: Behåll, behåll själv din gåva :/:
Jag den mottager ej, jaja
Jag den mottager ej

12. :/: En annan har mitt hjärta :/:
Den jag ej svika skalll, jaja
Den jag ej svika skall

13. :/: Har då en ann ditt hjärta :/:
Så svik då honom ej, jaja!
Så svik då honom ej!

Gustafs kommentar

Vida känd - I Västergötland - Dalarna. varierar mycket - flera melod.347:45 s.329

Melodien är vacker och öfverallt lika - Har mera allmänt sjungits för 30 år sedan - men är ännu vid lif. Var en tid årsvisa. 347:48 s.161

Sjöngs allmännare för 30 år sedan men är nu endast känd i Länna Socken. Allt föråldrat bibehåller sig där längst. Melodien är wacker och förtjenar bevaras. Den är af mig uppfattad. KVHAA E6:3

Fakta

Kategori: Episka visor, Kärleksvisor

Plats: Länna, Näshulta, Åkers härad, Österhaninge

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:55 s. 35

Melodi: Melodiuppteckning finns i Nordiska Museet, Folkminnessamlingen, Folkmusik IV:3