Jag går i tusen tankar

1. Jag går i tusen tankar
Och ser på den jag ej kan få
Jag vitt i världen vankar
Jag bittert sörja må
Den sorg som jag i hjärtat bär
Till dig min vän så kär
Det vållas falska flickor
Som därtill orsak är

2. Du är den enda flicka
Som jag har satt min tro intill
Fastän du haver andra
Som du dig håller vid
Och det är sant försäkrar jag
Och säger i fast tro
Du är den enda flicka
På hela jordens klot

3. Men har jag aldrig skådat
Ditt ansikte och ögon blå
Då har jag aldrig kommit
I kammarn där du låg
Då har jag varit lyckelig
Och fri från sorgens kval
Den dagen kommer aldrig
Du gör mitt hjärta glad

4. Det finns så många liljor
I ödemark så däjelig
Jag sörjer mig till döden
Om jag dig ej kan få
Men skulle döden träffa mig
Då blir väl skulden din
Tänk aldrig här i världen
Att du går utur mitt sinn

5. Din fader han vill säga
Att jag är av för ringa stånd
Att jag är allt för fattig
Och äger ingenting
Men den kan vara lika god
En fattig som en rik
Att gifta sig för penningar
Är stort bedrägeri

6. Långt hellre vill jag vandra
i ödemark med stort besvär
Än vara i ett sällskap
Där falska flickor är
Förr går jag ut i ödemark
Och där mitt tält uppslår
Då varje ord jag tala må
Av skogen svar jag får

7. Nu slutar jag min visa
och bjuder dig adjö, farväl!
Fastän jag är förskjuten
Av dig min vän så kär
Min hand är trött, min hals är hes
Min vän har jag bortmist
Men suckar jag till Herran
Han hjälper mig förvisst

Gustafs kommentar

Sjöngs mycket och ännu - äfven känd i Dalarna med annan melodi.

347:45 b s.289-290

Fakta

Kategori: Kärleksvisor

Plats: Härad och Länna socken

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:45 b s.289-290

Melodi: Melodiuppteckning finns i Nordiska Museet, Folkminnessamlingen, Folkmusik IV:3