Gökvisa

1. När sommaren nalkas
och göken han ropar: - kuku
och vinterens verkan
på kroppen ej spörjes nunu
Och herden i skogen
och bonden vid plogen
Och allting med nöje man ser hur det rörs
- Göken ropar kuku
:/: Roligt nog, söta du :/:

2. Små barnen vid vägen
de gräver i sanden, - kuku
Och fiskaren sitter
och mäter vid stranden nunu
Och haren han kuskar
bland småträ’n och buskar
Man sår och man rensar sin trädgård ibland
- Göken ropar kuku
:/: Roligt nog, söta du :/:

3. Långt fram uppå sommaren
göken han ropar: - kuku
Och näktergalen fröjdfullt
sin stämma framförer nunu
Då tar jag min bössa
på göken att lossa
Det smäller i skogar, i berg och moras
- Göken ropar kuku
:/: Roligt nog, söta du :/:

4. När flickan fick höra
den ropande göken: - kuku
Hon frågar om hon får
stå brud uti höst, eller hur
Då måste man svara
Ja, det lär så vara
ty bonden ej längre tänker ha någon dräng
- Göken ropar kuku
:/: Roligt nog, söta du :/:

5. När gumman fick höra
den ropande göken: - kuku
Hon frågar om lyckan
eller olyckan spörjes nunu
Hon talar om göken
och drömmer om spöken
Och allting nu går ju sin vanliga gång
- Göken ropar kuku
:/: Roligt nog, söta du :/:

6. När hövålmar börja synas
ej mera han ropar kuku
Men synes en rågskyl
visst flyr han åt skogen nunu
Men hör man att unga
och gamla nu sjunga:
Han kommer tillbaka i maj nästa år
- Göken ropar kuku
:/: Roligt nog, söta du :/:

7. Ja världen han vandrar
om göken ej ropar kuku
Och flickor och gossar
de kyssas och smekas nunu
Var gosse så gärna
tar var en sin tärna
Den ena blir brudgum den andra blir brud
- Göken ropar kuku
:/: Roligt nog, söta du :/:

Gustafs kommentar

Dunker 1834

347:57 s.113

Fakta

Kategori: Kärleksvisor

Plats: Dunker

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:57 s.113

Melodi: Melodiuppteckning finns i Nordiska Museet, Folkminnessamlingen, Folkmusik IV:3