En yngling gick ut till att söka sig en vän

1. En yngling gick ut till att söka sig en vän
Den han tänkte att kalla för sin
Så möter han en flicka med brinnande begär
Den hon var både fager och fin

2. De talte många ljuva och trofasta ord
Och de räckte varandra sin hand
En liten tid därefter han veta fick
Att hon redan har tagit sig en ann

3. Du trolösa flicka du har en fager färg
Men du har ock ett ostadigt sinn
Ditt sinne det är som en blåsande vind
Ty det löper all världen omkring

4. Gossarnas kärlek som bergen stå fast
Ty den vacklar ej av eller an
Nej den liknar jag vid de skuggrika träd
Som väl blomstrar men aldrig frukt ger

5. Flickornas kärlek som liljor så skön
Ty de pryder hela marken så grön
Men flickornas kärlek det säger jag förvisst
Att han hänger i skogen på en kvist

Gustafs kommentar

Härad o Länna. Sjöngs mycket 1830-40 och sednare - omtyckt visa går i sträckmarstakt - äfven känd i Dalarna.

(347:45 b s.299)

Fakta

Kategori: Kärleksvisor

Plats: Härad och Länna socken

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:45b s.299

Melodi: Melodiuppteckning finns i Nordiska Museet, Folkminnessamlingen, Folkmusik IV:3