E tåcka flickä vill ja fuller ha (polska)

1. E tåcka flickä vill ja fuller ha, sa’n
som ä mäkta rik å står sej bra, sa’n
Som är redobogen
Följä mej på krogen
Å ta sej en sup såväl som ja, sa’n

2. När som ja tar en så tar ho tu, sa’n
å när ja tar tu så tar hon sju, sa’n
Tar ja nårä flerä
Tar ho dubbelt merä
Ändå så står ho lull, så väl som ja, sa’n

Fakta

Kategori: Polsktrallar

Plats: Anges ej

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:52 s.95

Dans: Polska