Drottningvisan

1. Hur kan jag vara nöjder
Hur kan jag vara glad
När mitt hjärta till oro sig böjer
Att jag har ingen glader dag

2. Alla mina glada dagar
Vem har rövat dem från mig?
Ty den vännen som jag älskat
Han är borta han är icke här

3. Alla mina sälla dagar
Uti sorg förvandlat sig
Ty den som äger min kärlek
Han har flytt långt bort ifrån mig

4. Alla mina ungdomsvänner
hava alla flytt från mig
Ingen är som mer mig känner
Jag får ensam vandra livets stig

5. Ingen dyrk och ingen nyckel
Kan upplåsa detta bröst
Ingen människa finns det på jorden
Som kan giva mig någon tröst

6. Ingen har mig hört klaga
Vad han Gud mig lägger på
Jag är nöjder med hans aga
Och lider vad jag lida må

7. Minns du den ljuva stunden
Då förbundet mellan oss sammanknöts?
Då du lovade tro och kärlek
Fast du det nu så trolöst upplösts

8. När som himmelens klockor skola klämta
Och jag har hunnit livets slut
Då blir den glädjen yppad
Som har varit dold för dig

9. När som himmelens klockor skola ringa
Och den sista timmen slår
O, att jag då finge följa
Upp i himmelen med dig

10. Adjö, adjö min fader
Adjö, adjö min mor!
Adjö du trolöse make
Du saknar väl en gång din ros

11. Nu slutar jag min visa
Som jag själv diktat har
Det gjorde jag för ro skull
I mina unga dar

Gustafs kommentar

Skom. Öberg - Sjöngs mycket på 30talet. Har funnits i Skillingtryck. Kallas äfven dr. Josefinas Klagovisa, såsom försmådd

347:45 b s.283

Fakta

Kategori: Kärleksvisor

Plats: Länna socken

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:55 s.17

Melodi: Melodiuppteckning finns i Nordiska Museet, Folkminnessamlingen, Folkmusik IV:3