Det var en lördagsafton

1. Det var en lördagsafton
Jag väntade på dig
Jag väntade så länge
Tills klockan slagit ni’
:/: För nittjum stittjum fallarallalej :/:
Jag väntade så länge
Tills klockan slagit ni’

2. Jag lade mig att sova
Den drömmen var ej lång
Ty var gång dörren smällde
Jag trodde att du kom
:/: För nittjum stittjum fallarallalej :/:
Ty var gång dörren smällde
Jag trodde att du kom

3. Det var en söndagsmorgon
Jag rustade på mig
Jag skulle gå till kyrkan
För att få träffa dig
:/: För nittjum stittjum fallarallalej :/:
Jag skulle gå till kyrkan
För att få träffa dig

4. Men jag kom till kyrkan
Så fanns du inte där
Det föll mig strax i hågen
du har en annan kär
:/: För nittjum stittjum fallarallalej :/:
Det föll mig strax i hågen
du har en annan kär

5. Den sjalen som du gav mig
Med röda fransar kring
Den kan du få tillbaka
Det gör mig ingenting
:/: För nittjum stittjum fallarallalej :/:
Den kan du få tillbaka
Det gör mig ingenting

6. Den boken som du gav mig
Med röda pärmar på
Den kan du få tillbaka
Fast det går hårt uppå
:/: För nittjum stittjum fallarallalej :/:
Den kan du få tillbaka
Fast det går hårt uppå

7. Den ringen som du gav mig
Med namnet mitt och ditt
Den kan du få tillbaka
Så blir vi kvitt om kvitt
:/: För nittjum stittjum fallarallalej :/:
Den kan du få tillbaka
Så blir vi kvitt om kvitt

8. Blommor har jag plockat
Men stammarna står kvar
Å flickor har jag älskat
I all min levnads dar
:/: För nittjum stittjum fallarallalej :/:
Å flickor har jag älskat
I all min levnads dar

9. Nu har jag sjungit visan
Och nu är visan slut
Skrapa nu hop penningar
Giv sångaren en sup!
:/: För nittjum stittjum fallarallalej :/:
Skrapa nu hop penningar
Giv sångaren en sup!

Gustafs kommentar

Varierar mycket men har oftast ett emot visans natur passande slut. God melodi.

(347:48 s.157)

Fakta

Kategori: Kärleksvisor

Plats: Härad socken

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:48 s.157

Melodi: Melodiuppteckning finns i Nordiska Museet, Folkminnessamlingen, Folkmusik IV:3