De satt en liten gubbe på en bänk (polska)

De satt en liten gubbe på en bänk
å han lappä sinä vantär
Så kommer där en liten spelman in
å bjuder gubben ôpp å dansä
Gubben dansä å skägge vickä
Har du lakrits i di fickä,
://: så ge mej! ://:

Fakta

Kategori: Polsktrallar

Plats: Anges ej

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:56 s.24

Dans: Polska