Dagen lider, solen skrider (polska)

1. Dagen lider, solen skrider
Å stjärnorna de tändas opp igen
Å rättnu lider de till sommärtider
Å då får flickorna sin vän igen

2. Å inte kan ja te min vän komma
varken åkä, ri’ä eller gå
Men ja ska väntä te den ljuvä sommärn
När som ångfartygen börjär gå

3. Vänner har ja å vänner får ja
Men ingen som ja kan litä på
Di äro allä som den bleka linden
När som löven äro fallna åv

Fakta

Kategori: Polsktrallar

Plats: Anges ej

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:52 s.94

Dans: Polska