Alla flickorna som jag har älskat (polska)

Alla flickorna som jag har älskat
De äro icke alla mer än fem
Två för ro skull
Två för nöd skull
Den femte kallar jag min lilla vän

Fakta

Kategori: Polsktrallar

Plats: Anges ej

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Accessionsnummer: 347:56 s.14

Dans: Polska