Ack ack om de vure natt (polska)

Ack ack om de vure natt!
Å sängen vure full me flickur/gossar satt
Ack ack om de vure natt!
Å sängen vure me rosor satt
Ack ack om de vure natt!
Å sängen bäddä å vännen där
Ack ack om de vure natt!

Fakta

Kategori: Polsktrallar

Plats: Anges ej

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Accessionsnummer: 347:56 s.33, 347:59 s.24

Dans: Polska