Vy, vy säger gamlä mormor

1. Vy, vy! Vy, vy! säger gamlä mormor
Vyss, vyss! lillä barn, ute de’ blåser å stôrmär
- Runkä, runkä vaggä du!
Lillä barne’ sôver nu
Ute de’ blåser å stôrmär

2. Vov, vov! Vov, vov! säger prästens hundär
Vyss, vyss! Lullan lej! lilla barne’ ligger å blundär
- Runkä, runkä vaggä du!
Lillä barne’ sôver nu
Ute de’ blåser å stôrmär

3. Jam, jam! Jam, jam! säger vårä kattur
Vyss, vyss! vaggebarn! lilla barne ligger å pattär
- Runkä, runkä vaggä du!
Lillä barne’ sôver nu
Ute de’ blåser å stôrmär

4. Kuku, kuku! säger göken i lunden
Vyss, vyss! lilla barn! Sôv nu straxt på stunden
- Runkä, runkä vaggä du!
Lillä barne’ sôver nu
Ute de’ blåser å stôrmär

5. Den som gärnä gifter sej, hon bör lärä sjungä
Vy, vy! lilla barn, sôv min lilla unge!
- Runkä, runkä vaggä du!
Lillä barne’ sôver nu
Ute de’ blåser å stôrmär

6. Den som ej vill giftä sej, vore värd att svärtäs
Sôv, sôv! lilla barn! Sôv mitt lillä hjärtä!
- Runkä, runkä vaggä du!
Lillä barne’ sôver nu
Ute de’ blåser å stôrmär

7. Den som ej vill sôvä snällt, han ska smakä rise’
Sôv, sôv, lillä barn! Sôv min lillä griser
- Runkä, runkä vaggä du!
Lillä barne’ sôver nu
Ute de’ blåser å stôrmär

Gustafs kommentar

Vansö 80 årig gumma 347:46 s.17

O-S:V: kan sjungas i oändlighet. Melodien till de 2 första verserna är skiljagtig från de öfriga och stancernas olikhet tyckes beteckna tvenne skiljagtiga sånger. Melodien är bevarad i minnet. 347:53 s.161

Fakta

Kategori: Barnvisor och vaggvisor

Plats: Vansö och Länna

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:56 s.48-49

Melodi: Melodiuppteckning finns i Nordiska Museet, Folkminnessamlingen, Folkmusik IV:3