Vill du, vill du, vill å vill å vill du

Vill du, vill du, vill å vill å vill du
Gå me till den gröna lund?
Jo men, ja men, jo å jo å ja men!
Där skall de trettio strecken stå

Gustafs kommentar

För varje fjerdedel i melodien, undantagandes den sista i fjerde takten och den sista i åttonde, strykes (på papperet, på taflan, i sanden) ett streck. Dessa utgöra när sången är slut 30.

NM F-mus IV:3

Fakta

Kategori: Barnvisor och vaggvisor

Plats: Länna, Julita, Gåsinge, Åker

Arkiv: Uppsala

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Accessionsnummer: 347:56 s.103

Melodi: Melodiuppteckning finns i Nordiska Museet, Folkminnessamlingen, Folkmusik IV:4