Viljen I höra

1. Viljen I höra och lyda och ge akt på va min fader mig gav
Den första juledag?
En skön jungfru i min famn
Den tager jag och ingen ann

2. Viljen I höra och lyda och ge akt på va min fader mig gav
Den andra juledag?
Två fiskar i min damm
En skön jungfru i min famn
Den tager jag och ingen ann

3. Viljen I höra och lyda och ge akt på va min fader mig gav
Den tredje juledag?
Tre spann korn på min loge
Två fiskar i min damm
En skön jungfru i min famn
Den tager jag och ingen ann

4. Viljen I höra och lyda och ge akt på va min fader mig gav
Den fjärde juledag?
Fyrä redeligä svin
Tre spann korn på min loge
Två fiskar i min damm
En skön jungfru i min famn
Den tager jag och ingen ann

5. Viljen I höra och lyda och ge akt på va min fader mig gav
Den femte juledag?
Fem får, allä va di grå
Fyrä redeligä svin
Tre spann korn på min loge
Två fiskar i min damm
En skön jungfru i min famn
Den tager jag och ingen ann

6. Viljen I höra och lyda och ge akt på va min fader mig gav
Den sjätte juledag?
Sex kerrs
Fem får, allä va di grå
Fyrä redeligä svin
Tre spann korn på min loge
Två fiskar i min damm
En skön jungfru i min famn
Den tager jag och ingen ann

7. Viljen I höra och lyda och ge akt på va min fader mig gav
Den sjunde juledag?
Sju herrs
Sex kerrs
Fem får, allä va di grå
Fyrä redeligä svin
Tre spann korn på min loge
Två fiskar i min damm
En skön jungfru i min famn
Den tager jag och ingen ann

8. Viljen I höra och lyda och ge akt på va min fader mig gav
Den åttonde juledag?
Åtta fålar grå med gullsadlar på
Sju herrs
Sex kerrs
Fem får, allä va di grå
Fyrä redeligä svin
Tre spann korn på min loge
Två fiskar i min damm
En skön jungfru i min famn
Den tager jag och ingen ann

9. Viljen I höra och lyda och ge akt på va min fader mig gav
Den nionde juledag?
Nie so, nie grisar te var so
Åtta fålar grå med gullsadlar på
Sju herrs
Sex kerrs
Fem får, allä va di grå
Fyrä redeligä svin
Tre spann korn på min loge
Två fiskar i min damm
En skön jungfru i min famn
Den tager jag och ingen ann

10. Viljen I höra och lyda och ge akt på va min fader mig gav
Den tionde juledag?
Tie kor, tie kalvär te var ko
Nie so, nie grisar te var so
Åtta fålar grå med gullsadlar på
Sju herrs
Sex kerrs
Fem får, allä va di grå
Fyrä redeligä svin
Tre spann korn på min loge
Två fiskar i min damm
En skön jungfru i min famn
Den tager jag och ingen ann

11. Viljen I höra och lyda och ge akt på va min fader mig gav
Den el’te juledag?
Elvä sto, elvä fålar te vart sto
Tie kor, tie kalvär te var ko
Nie so, nie grisar te var so
Åtta fålar grå med gullsadlar på
Sju herrs
Sex kerrs
Fem får, allä va di grå
Fyrä redeligä svin
Tre spann korn på min loge
Två fiskar i min damm
En skön jungfru i min famn
Den tager jag och ingen ann

12. Viljen I höra och lyda och ge akt på va min fader mig gav
Den tôl’te juledag?
lv rum, tôlv sängär i vart rum, tôlv gummur i var säng, tôlv gubbär på var gummä, tôlv fällär på var gubbä
Elvä sto, elvä fålar te vart sto
Tie kor, tie kalvär te var ko
Nie so, nie grisar te var so
Åtta fålar grå med gullsadlar på
Sju herrs
Sex kerrs
Fem får, allä va di grå
Fyrä redeligä svin
Tre spann korn på min loge
Två fiskar i min damm
En skön jungfru i min famn
Den tager jag och ingen ann

Fakta

Kategori: Julvisor

Plats: Ärla, Östra Rekarne härad

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:57 s.149