Vall-hornlåt från Bergslagen

Ole i Toleby!
Tolman i skogen
Vallhunn hänga de
Skällko döma de
Mej taga de me våld

Fakta

Kategori: Barnvisor och vaggvisor, Vallvisor

Plats: Härads sockens skogsbygd 1780

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:56 s.69