Straffad barnamörderska

1. Jungfrun gångar sig åt borggården in
Där föder hon den rosendekind
- Det var väl mera under att hon tordes
Den gruveliga gärningen hon gjorde

2. Hon svepte den uti snövitan linn’
Och lade så det uti borggårdsmuren in
- Det var väl mera under att hon tordes
Den gruveliga gärningen hon gjorde

3. Min yngste broder slog mig i bojor
Gud nåde mig armaste fånge
- Det var väl mera under att hon tordes
Den gruveliga gärningen hon gjorde

4. Min yngste broder han plågade mig mest
Han ledde mig fången allt inför en präst
- Det var väl mera under att hon tordes
Den gruveliga gärningen hon gjorde

5. Idag fyller jag mitt adertonde år
Imorgon skall mitt bröllop stå
- Det var väl mera under att hon tordes
Den gruveliga gärningen hon gjorde

6. Då skall ni se mitt unga blod rinna
Som vattnet i stridande strömmar
- Det var väl mera under att hon tordes
Den gruveliga gärningen hon gjorde

7. Ack, hören I flickor unga, båd stora och små
Hur ynkeligt öde att se häruppå
- Det var väl mera under att hon tordes
Den gruveliga gärningen hon gjorde

8. Låt aldrig falska gossar er bedraga
Då får ni sorg i alla era dagar
- Det var väl mera under att hon tordes
Den gruveliga gärningen hon gjorde

Gustafs kommentar

Barfva Sn, Östr: Rek: hd af en 66 årig kvinna. 347:47 s.127

Från Rekarnebygden, äfven hörd i Vansö - Vacker melodi. 347:47 s.131

Fakta

Kategori: Episka visor

Plats: Åkers socken, Näshulta socken

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:55 s.143

Melodi: Melodiuppteckning finns i Nordiska Museet, Folkminnessamlingen, Folkmusik IV:3