Sparven som på gäle går

Sparven som på gäle går
Liksom herrgålsdrängä
Alltid nårä korn han får
Rädes ej för slängär
När bonden har sin lada full
Då har sparven allt sitt gull
Strött kring fält och ängär

Fakta

Kategori: Barnvisor och vaggvisor

Plats: Österhaninge och Jäders socken

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:56 s.106, 347:46 s.22