Ro, ro i skära!

Ro, ro i skära!
Små barna plockär bära
Så mångä som skutan kan bärä
Ett åt far, ett åt mor
Ett åt syster, ett åt bror
Ett åt den lillä som sover i lullä

Fakta

Kategori: Barnvisor och vaggvisor

Plats: Österhaninge

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:56 s.104