Riä riä ranken, hästen hetter Blanken

Riä riä ranken
Hästen heter Blanken
Vart ska vi riä?
Vi ska sta å friä
Te e lita pigä
Va ska ’o hetä?
Jungfru Margaretä
Så ska ’o hetä, de må ni vetä
Men när vi kom fram
Så va de inte hemmä
Barä ett par hundär sôm låg under bänken
Å skramlä på länken
Men när vi tittä lite bättre åt
Satt e gummä i e vrå
Å häcklä blår
Å lärde si doter spinnä
Spinn spinn, doter min!
I mårå kommer friärn din
Dotra spann, tåro rann
Ingen friäre kôm de fram
förr’n på andrä åre
Då kom de en som hade gullbann i håre

Fakta

Kategori: Barnvisor och vaggvisor

Plats: Härad, Hammarby

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:56 s.42