Riä riä ranken!

Riä riä ranken, hästen hetter Blanken
Hästen han va apalgrå, Satt e litä flickä på
Hästen stjäl’te åv’na

Fakta

Kategori: Barnvisor och vaggvisor

Plats: Ärla

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:56 s.85