Os sve adola vi

Os sve adola vi
O fölek kva skiraskimp
Kara mångs bårabåmb
:/: Ôss bôrä bôss :/:
Den mig en kvaskiraskimp
Skimp skiraskimp skimpslagäro
Mak opitat!

Gustafs kommentar

Sjunges. 347:56 s.54

Finn- eller lappvisa. 347:52 s. 90

Fakta

Kategori: Barnvisor och vaggvisor

Plats: Länna

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:56 s. 54