När ja va liten om våra

När ja va liten om våra
Skulle ja gå vall me fåra
Böxo va sönder i brackorna
Så ja tappa pillôm i kockorna
Efter kom pigorna juskandes
Då hittä di pillôm i kockorna
Då linda de in ’n i silkesduk
Och gömde’n te de lekte jula ut

Fakta

Kategori: Barnvisor och vaggvisor

Plats: Ärla

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:56 s. 84