Julvisa

1. Vi önska eder god môrjôn
Vi önska nu eder båd glädje och frid
Vi skall nu ej tänka på sorgen
Ty Herren bebådar en glädjefull tid
Vi skola nu alla betrakta
Vårs Herres och frälsares födelsedag
Kom låter oss alla uppvakta
Vad oss står förskrivit i frihetens lag!

2. De herdar i marken där lågo
Som vakä den natten och vårdä sin hjord
Guds klarhet med bävan se sågo
De fingo också höra ängelens ord:
Stor glädje jag eder bebådar
Ty Kristus är födder uppå denna dag
Så går nu och nådigt beskådar
I krubban han lagder i Betlehems stad!

3. De fattiga herdar besinnte
Nu kommer Messias den himmelska brud
Det himmelska härskap begynte
Med ängelen sjunga och lova sin Gud:
Gud vare nu ära i höjden!
På jordene vare nu glädje och frid!
Och människomän denna fröjden
God vilje ske eder i allan er tid!

4. De Österlands konungar vise
Hans stjärna i luften med glädje de såg
Sin Gud de begynte att prisa
Sin vandring begynte att sträva däråt
Och stjärnan dem nådigt framledde
Till barnet som var uti Betlehems stad
Sin gåvor de honom framtedde
Och prisa sin Gud uti frihetens dag

5. När konung Herodes det hörde
Bedrövades han med Jerusalems stad
Han genast utsände att mörda
De menlösa barn uti vrede och hat
Men se huru härligt han flydde
Med sina föräldrar till främmande ort
Egypten om man det uttydde
Var även ett land som hans gudom bebott

6. Hans vandring vi nämner ej mera
Fast därom att tala är mycket och kärt
Det finnes väl andra och flera
Som därom kan sjunga och bättre har läst
Statt upp goda vänner vi beder
Och öken vårt sällskap och glädjen vårt lag!
Så sker eder mångdubbla heder
Och vänskapen ökas här dag ifrån dag

7. Vill ni våra ord icke höra
Så bjuder vi eder ett ödmjukt farväl
Vi vill eder nattro ej störa
Och icke oroa er orklösa själ
Som tiggare vi ej här stannar
Vi kom för att önska en rolig god jul
Farväl och farväl allesamman!
Vi önska er lycka! Bevare er Gud!

Gustafs kommentar

Författad av torparen Erik Kristiansson från Vretstugan, Barva socken omkring 1830. Afskrifven med hans bifall ur hans eget handskrifna manuscript - Denne man ehuru icke det ringaste undervist i skola eller s.k. lärare handledt honom är likväl en kunnig man isynnerhet i handaslöjder. Han är nu 60-70 år gammal. 347:52 s.63

Sjunges nu allmänt i Länna såsom julvisa Annandagsottan.NM F-mus IV:3

Fakta

Kategori: Julvisor

Plats: Länna socken

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:57 s.101