Gu morgon, gu morgon både fader och mor

Gu morgon, gu morgon både fader och mor
Husbonde, matmoder vare lustig och god
Vi önska eder alla en fröjdefull jul
Från alla olyckor bevare eder Gud!

Fakta

Kategori: Julvisor

Plats: Anges ej.

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:57 s.210