Ett barn är oss fött

Ett barn är oss fött i Betlehems stad
De tre visa herdar var lustig och glad
Herodes han reste med hästar och vagn
Till dess han kom till Medien fram
Herodes han reste allt ovan förbi
Han såg ej den stjärnan som lyste i skyn

Gustafs kommentar

Muntligt föredragen utan sång af en 80 årig gumma

(KVHAA E6:3)

Fakta

Kategori:Julvisor

Plats: Hammarby socken

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:57 s.111