Det var en vacker morgonstund då solen upprann

1. :/: Det var en vacker morgonstund då solen upprann
Sköna jungfrun gick ut :/:
Att höra fåglar sjunga
Och se hur fiskar simma
De lekte, de smekte liksom de voro par

2. :/: Till henne kom en ungersven, från skogen han kom
Han var ute på jakt :/:
Han tänkte fåglar fånga
I skogen där de gånga
I stället för fåglar fick han sköna jungfrun fatt

3. :/: Den jungfrun dåna av och till jorden föll ned
När hon jägarn fick se :/:
Han genast vatten hämta
Att uppå henne stänka
Men jungfrun sprang upp och var lika som förut

4. :/: Sen gångar de sig under skuggrika träd
De talades vid :/:
Vill du bliva amma
Jag pappa och du mamma?
Tolvtusen tunnor guld vill jag giva dig kontant

5. :/: Ack kära du min gosse gör icke narr av mig
Fast jag fattiger är :/:
Sök du din gelike
Vi träffas i Guds rike
I himmelen där ha vi alla lika stor del

6. :/: Och ungersven han gick sig uti kammaren in
Och sköt regelen för :/:
Han skriver dessa orden:
Min bästa vän på jorden!
Dig vill jag älska i liv och i död!

7. :/: Och Jungfrun hon gångar sig i kammaren in
Och sköt regelen för :/:
Hon skriver dessa orden:
Min bästa vän på jorden
Med dig så vill jag leva, med dig så vill jag dö

Gustafs kommentar

Hon varierar mycket men med obetydliga skiljaktigheter. Melodien är såsom vanligt på dylika visor af en egendomlig icke obehaglig klang då den sjunges 'fri'. Den är af mig uppfattad i minnet och wore wärd att bevara. (KVHAA E 6:3).

Sjöngs allmänt som årsvisa för omkring 30 år sedan men är ännu känd i flera socknar under obetydligt skiljaktiga varianter. Melodien är särdeles vacker. (347:48 s.163)

Fakta

Kategori: Episka visor

Plats: Åkers Härad, Härad och Vansö socknar

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:48 s. 163

Melodi: Melodiuppteckning finns i Nordiska Museet, Folkminnessamlingen, Folkmusik IV:3