Ja ska sjungä e vacker visä

Ja ska sjungä e vacker visä
Att grannäs suggä ho ha grisä
Ho ha grisä en liten galt
Galten den hade fyrä fötter
Å när han sprang så vart han trötter
Å nu är denna visan all

Denna visan va väl inte lång
å där'före kan ja sjungä'na än en gång

Fakta

Kategori: Barnvisor och vaggvisor, Ändlösa visor

Plats: Härad socken

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:56 s.57

Melodi: Melodiuppteckning finns i Nordiska Museet, Folkminnessamlingen, Folkmusik IV:3