Inte kan ja vävä rätt å slätt

1. Inte kan ja vävä rätt å slätt
Å inte kan ja vävä rutugt
Å inte kan ja passä gossar rätt
För den förargeliga knuten
Hå hå! Låt denna visan gå
Sitt i vassen å skärä pipor små
Ja är allén, ja är allén (eller: Jag är så glad, jag är så glad)
Som fågelen, som fågelen
Som sitter uti gröna lunden

2. Inte kan ja vävä rätt å slätt
Å inte kan ja vävä randugt
Å inte ha ja passä gossar rätt
Se’n jag va femton år gammel
Hå hå! Låt denna visan gå
Sitt i vassen å skärä pipor små
Ja är allén, ja är allén (eller: Jag är så glad, jag är så glad)
Som fågelen, som fågelen
Som sitter uti gröna lunden

3. Inte kan ja vävä rätt å slätt
Å inte kan ja vävä brokugt
Å inte kan ja älskä gôssär rätt
För den förargeliga krogen
Nånå! Ja låter visan stå
Sitt i vassen å skärä pipor små
Ja är allén, ja är allén (eller: Jag är så glad, jag är så glad)
Som fågelen, som fågelen
Som sitter uti gröna lunden

4. När allä andrä gifter sej i år
Då gömmer ja till åt åre
För nog så vet ja var min gosse går
Allt med det fagergula håre
Nånå!, ja låter visan stå
Sitt i vassen å skärä pipor små
Ja är allén, ja är allén (eller: Jag är så glad, jag är så glad)
Som fågelen, som fågelen
Som sitter uti gröna lunden

Gustafs kommentar

Denna tyckes gå i samma takt som vanliga danslekar ell ringdansar men har aldrig hörts i detta fall användas. Melodien är utmärkt vacker

KVHAA E6:3

Fakta

Kategori: Barnvisor och vaggvisor

Plats: Anges ej.

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:56 s.79