Hi å ho å ha!

Hi å ho å ha! Håll i å dra!
Sa bonndrängen som satt å spelä på e munnägigä
Å flicko dansä i barä strumpo
Å skänkte spelfis i näsa

Fakta

Kategori:  Barnvisor och vaggvisor

Plats: Ärla socken

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:56 s.90