Grannäs flickur å vårä me

Grannäs flickur å vårä me
Di rakä galten i täppa
Allä ryckte di var år sej
Å allä ville di åt skräppa

Fakta

Kategori: Barnvisor och vaggvisor

Plats: Härad socken

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:56 s.55

Melodi: Melodiuppteckning finns i Nordiska Museet, Folkminnessamlingen, Folkmusik IV:3