Systrarna (De två systrarna)

1. Systeren sade till systeren så:
Kom skall vi gå till våran å!
- För alla de kronor och kransar

2. Och systeren sade till systeren alltså:
Vad skall vi göra till våran å?
- För alla de kronor och kransar

3. Jo där skall vi tvätta vårt guldgula hår
För en utav oss snart brud ska stå
- För alla de kronor och kransar

4. Den yngsta gick före, hon sken som en sol
Den äldsta gick efter var svart som en jord
- För alla de kronor och kransar

5. Och när som de kommo till tvättebro sten
Så skuffade den äldsta den yngsta i sjön
- För alla de kronor och kransar

6. Kära min syster du hjälpe mig i land
Så vill jag dig giva mitt röda gullband
- För alla de kronor och kransar

7. Ditt röda gullband det tager jag ändå
Men aldrig skall du mera på torra landet gå
- För alla de kronor och kransar

8. Kära min syster du hjälpe mig på ö
Så vill jag dig giva min guldkrona röd
- För alla de kronor och kransar

9. Din guldkrona röd den tager jag ändå
Men aldrig skall du mera på torra landet gå
- För alla de kronor och kransar

10. Kära min syster du hjälpe mig på strand
Så vill jag dig giva min unga fästeman
- För alla de kronor och kransar

11. Din unga fästeman den tager jag ändå
Men aldrig mera skalla du på torra landet gå
- För alla de kronor och kransar

12. Kära min syster du hälsa till min mor
Att jag dricker mitt bröllop i gungande flod
- För alla de kronor och kransar

13. Kära min syster du hälse till min far
Jag dricker mitt bröllop i gungande hav
- För alla de kronor och kransar

14. Kära min syster du hälse till min fästeman
Jag dansar mitt bröllop vid svallande strand – uti havskungens famn
- För alla de kronor och kransar

15. Om söndagen stod den äldsta med guldkrona röd
Om måndagen brann hon i helvetets glöd
- För alla de kronor och kransar

16. Om söndagen stod hon en stoltan en brud
Men tänkte ej uppå sin Herre och Gud
- För alla de kronor och kransar

Gustafs kommentar

En variant från Enhörna med dubbelt omkväde hvari 2 och 3 värs hopdragen till en 2v i ofvanstående och får då följande lydelse: Hvad skall vi göra vid våran å?, Håhåhå, nånånå, nånånå!, Jo där skall vi tvätta vårt guldgula hår, För alla de kronor och kransar. Genom Stansernas omkastning blir versionen olika men innehållet detsamma sammandragen till 12 värser. Melodien olika.

Fakta

Kategori: Ballader

Plats: Kärnebo och Taxinge socknar

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:44a s.111