Staffansvisa (Sankte Staffan)

1. Staffa’ var en stalledräng
- Håll fast fålan min
Så vattnar han de fålar fem
- Gossar lät oss lustiga vara
En gång jul om året bara
Trallallatralla trallalej!

1. De två de voro vita
- Håll fast fålan min
Det var ett par fålar så lika
- Gossar lät oss lustiga vara
En gång jul om året bara
Trallallatralla trallalej!

2. De två de voro svarta
- Håll fast fålan min
Det var ett par fålar så vackra
- Gossar lät oss lustiga vara
En gång jul om året bara
Trallallatralla trallalej!

3. Den femte han va apelgrå
- Håll fast fålan min
Den rier Staffa själver på
- Gossar lät oss lustiga vara
En gång jul om året bara
Trallallatralla trallalej!

4. Vi skådat eder skorsten vit
- Håll fast fålan min
För erä flickur geck vi hit
- Gossar lät oss lustiga vara
En gång jul om året bara
Trallallatralla trallalej!

5. Vi sir på bondens kapprock grå
- Håll fast fålan min
Han tar sig en glöggus då och då
- Gossar lät oss lustiga vara
En gång jul om året bara
Trallallatralla trallalej!

6. Vi sir uppå hans källarknut
- Håll fast fålan min
Att han ej till oss törs ut
- Gossar lät oss lustiga vara
En gång jul om året bara
Trallallatralla trallalej!

7. Men vi som för honom ska trallä
- Håll fast fålan min
Oss vill han nog bara ge knallär
- Gossar lät oss lustiga vara
En gång jul om året bara
Trallallatralla trallalej!

8. Vi som ska gå ute och frysä
- Håll fast fålan min
Oss bjuder han nog skrapä gryta
- Gossar lät oss lustiga vara
En gång jul om året bara
Trallallatralla trallalej!

9. Nu ha vi baddä i slask å snö
- Håll fast fålan min
Nu ha vi gjolt skäl för bå brännvin å brö
- Gossar lät oss lustiga vara
En gång jul om året bara
Trallallatralla trallalej!

10. Ge oss en sup just nu på stunn
- Håll fast fålan min
De smakär så gôtt uti vår munn
- Gossar lät oss lustiga vara
En gång jul om året bara
Trallallatralla trallalej!

11. Å hör ni mor i spisen
- Håll fast fålan min
Nu vill vi smakä julgrisen!
- Gossar lät oss lustiga vara
En gång jul om året bara
Trallallatralla trallalej!

12. Å hör ni flickur me tjockande bröst!
- Håll fast fålan min
Var har ni erän tunnkannä sen i fjol höst
- Gossar lät oss lustiga vara
En gång jul om året bara
Trallallatralla trallalej!

13. Å går inte piga å tänder opp ljus
- Håll fast fålan min
Så sätter vi henne på spinnehus
- Gossar lät oss lustiga vara
En gång jul om året bara
Trallallatralla trallalej!

14. Ja nu så rier vi åt gåle
- Håll fast fålan min
Vi kommer’nte igen förrn åt åre
- Gossar lät oss lustiga vara
En gång jul om året bara
Trallallatralla trallalej!

15. Åt åre när vi kommer igen
- Håll fast fålan min
Så ståndar det vaggor vid flickurnas säng
- Gossar lät oss lustiga vara
En gång jul om året bara
Trallallatralla trallalej!

Gustafs kommentar

Sedan nu undfägning ärhållits så drager sällskapet åter bort till annat ställe och sången fortsätter. (Ericssons kommentar mellan strof 14 och 15, acc.nr 347:57 s.107)”Allt för den ljusa stjärnan--- Hej å hopp fålan min - Nu så kommer Staffan in” (alternativt omkväde tillagt i acc.nr 347:57 s.107)

I Länna Socken sjöngs denna visa omkring 1830 - 40 och var mycket varierande, oftast nog ohöfvisk, alltid lämpad efter omständigheterna. En anförare var alltid för Sångsällskapet och därtill valdes alltid den fyndigaste och hvilken qvarstod så länge han var qvar i roten. Länna sockens delning i rotar är särdeles märklig - Nu sjunges icke Staffansvisan mera här i orten. (KVHAA E6:3)

Ordstäfvet förändras ofta så: ’Här lyser dagen, här lyser dagen / Vi kallar de sju visas stjärnor’ i st. för ’Hålla fast fålan min / Gossar lät oss lustiga vara etc.’ Detta sista i Norrlänna rote och det andra i Råcklänna rote. (KVHAA E6:3)

Fakta

Kategori: Ballader, Julvisor

Plats: Länna socken

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:57 s.107